استاندارد آسانسور

مقالات و ویدئو های آموزشی آسانسور پادفراز

اهمیت استاندارد سازی آسانسور

استاندارد آسانسور چیست؟ در تمام نقاط دنیا برای طراحی و ساخت یک پروژه‌، رعایت مجموعه‌ای از...

استاندارد سازی و ابنیه آسانسور

اولین مورد اینه که دیواره های چاه باید به صورت یک دست با سیمان سفید پوشیده بشود.سازه آسانسور...