شستی کلید آسانسور

شستی کلید آسانسور  یکی از مهمترین قطعات آسانسور است که نقش بسزایی در راحتی و امنیت سوار شدن و پیاده شدن از آسانسور دارد. شستی کلید آسانسور قسمتی است که در هر طبقه نصب می‌شود و دارای چندین دکمه است که با فشار دادن آنها می‌توان به طبقه مورد نظر رفت یا آسانسور را صدا […]