درب و ریل آسانسور

درب و ریل آسانسور چیست؟ درب و ریل آسانسور اجزای مهمی از سیستم آسانسور هستند که برای حرکت کابین آسانسور در محور عمودی و باز و بسته شدن درب های آسانسور در هر طبقه مورد نیاز است. در این مقاله به معرفی انواع درب و ریل آسانسور و نحوه عملکرد و نگهداری آنها می پردازیم. […]