راه های پیشگیری از خرابی آسانسور

همانطور که می‌دانید آسانسور یک سیستم الکترومکانیکی و از تجهیزات و قطعات بسیاری تشکیل شده است. به همین دلیل مانند بسیاری از تجهیزات الکترونیکی مکانیکی ممکن است در اثر یک سری عوامل داخلی و خارجی دچار فرسودگی و خرابی شود. خرابی آسانسور ممکن است جزیی باشد و با حداقل هزینه و زمان تعمیر آن میسر باشد. اما گاهی […]