حایل چینی چاله آسانسور

چاله آسانسور بخشی از چاه آسانسور است که در پایین ترین سطح ساختمان قرار دارد و محل نصب بافر، پاراشوت و برخی از تجهیزات آسانسور است. این بخش باید با رعایت استانداردهای مربوط به ابعاد، آب‌بندی، تراز و صافی طراحی و اجرا شود. در این مقاله به نحوه دیوار کشی چاله آسانسور می‌پردازیم. دیوار کشی […]