تابلو فرمان آسانسور

یکی از مهمترین قطعات آسانسور است که کنترل کامل را بر روی حرکت و توقف آسانسور دارد. تابلو فرمان آسانسور شامل بخش های مختلفی است که هر یک نقش خاصی در عملکرد آسانسور دارند. در این مطلب به معرفی این بخش ها و نحوه کار آنها می پردازیم. بخش های تشکیل دهنده تابلو فرمان آسانسور […]