اجرا آسانسور پروژه خیابان شفا

آسانسور 9 توقف خیابان شفا

کابین این پروژه تمام استیل طلایی خشدار به همراه استیل میرور دودی می باشد طرح این کابین مدرن و از طراحی خاصی ساخته شده است.

شستی این پروژه تمام تاچ از برند ATM میباشد قابلیت دیگر این شستی کلید خصوصی شدن آن است که به صورت تگ یا کارت قابل تردد می باشد.

موتور آسانسور 11 کیلو وات گیربلس از برند ساسی می باشد.

تابلو فرمان این پروژه با درایو جفران و از شرکت اریو لیفت می باشد .

گالری تصاویر