هنگام گیر کردن در آسانسور چکارهایی باید انجام بدیم؟

با توجه به تغییر سبک زندگی و استفاده بسیار از آسانسور، مشکلات و احتمال خرابی و از کار افتادن آن و در نتیجه گیر کردن آن را باید مهم دانست که به تبع آن گیر کردن در آسانسور امری اجتناب ناپذیر است. این اختلال و توقف ممکن است به علت قطع ناگهانی برق، استفاده نادرست از آسانسور […]